Archive for category impozit 3%

Modificări privind impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/2010, au fost aduse o serie de modificări şi completări Titlului IV indice 1  „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”.
În articolul de mai jos prezentăm, sintetic, principalele modificări cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2011.
Necesitatea simplificării cadrului legislativ actual şi aplicarea noului cadru de politici al Comisiei Europene în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii a impus implementarea unui sistem simplificat de impozitare a microîntreprinderilor şi, în consecinţă reintroducerea de la 1 ianuarie 2011 a impozitului pe veniturile realizate de microîntreprinderi.

Definiţie. Condiţii pentru exercitarea opţiunii
O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent următoarele condiţii:
– realizează venituri, altele decât cele din activităţi desfăşurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital sau în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;
– are de la 1 până la 9 salariaţi, inclusiv;
– a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro;
– capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.
Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile menţionate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Atenţie! Pentru anul 2011, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice române, care la 31 decembrie 2010 îndeplinesc cumulativ condiţiile de exercitare a opţiunii menţionate mai sus, nefiind condiţionate de faptul că au mai deţinut calitatea de plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
O persoană juridică română nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal dacă, la data înregistrării la registrul comerţului capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale şi în termen de 60 de zile, inclusiv, de la data înregistrării angajează cel puţin o persoană cu contract individual de muncă.
În situaţia în care una dintre condiţii nu mai este îndeplinită microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor.
Atenţie! Microîntreprinderile care în cursul unui an fiscal realizează venituri mai mari de 100.000 euro vor calcula şi plăti impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita veniturilor, luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai putea reveni la acest mod de impozitare în perioada următoare. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.
Restricţii
Nu pot opta pentru acest sistem de impunere persoanele juridice române care:
– desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
– desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
– desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;
– au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de salariaţi.  
Aria de cuprindere şi cota de impozitare
Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este de 3% şi se aplică asupra bazei impozabile constituită din veniturile din orice sursă din care se scad: veniturile aferente costurilor stocurilor produse; veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie, veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; veniturile din subvenţii de exploatare; veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
Facilităţi fiscale
Microîntreprinderile care achiziţionează case de marcat beneficiază de deducerea valorii de achiziţie a acestora din baza impozabilă, potrivit documentului justificativ de achiziţie, în trimestrul în care acestea au fost puse în funcţiune.
Declararea opţiunii
Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea Declaraţiei de menţiuni pentru persoanele juridice, asociaţiile familiale şi asociaţiile fără personalitate juridică (formular 010) până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu opţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului şi este definitivă pentru anul fiscal respectiv.
Atenţie! În situaţia în care, în cursul unui an fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligaţia de a păstra acest sistem de impozitare pentru anul fiscal respectiv, fără posibilitatea de a mai beneficia în perioada următoare de acest sistem de impozitare chiar dacă ulterior îndeplineşte condiţiile legale pentru exercitarea opţiunii. 
Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
Declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor se depune până la data de plată a impozitului.
Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere
În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea calculează şi reţine impozit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere. Impozitul datorat se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

Lasă un comentariu

Guvernul a aprobat reintroducerea impozitului de 3% pentru microintreprinderi

Microîntreprinderile a căror cifră de afaceri reprezintă echivalentul sumei de până la 100.000 de euro pentru anul precedent şi care au până la 9 salariaţi vor putea opta, începând cu 2011, între plata unui impozit pe profit de 16% şi plata unei taxe de 3% din venituri, a anunţat ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Ialomiţianu.

Prevederea a fost inclusă în modificările Codului fiscal, adoptate de Guvern în şedinţa de astăzi.
Potrivit ministrului Finanţelor, nu vor avea posibilitatea să opteze între ce două posibilităţi de plată microîntreprinderile care obţin venituri din activităţi bancare, asigurări, jocuri de noroc, consultanţă şi management.
„Am introdus în Codul fiscal o metodă simplificată, care permite alegerea uneia dintre cele două opţiuni. Prin acordul cu FMI avem, posibilitatea introducerii acestui sistem simplificat”, a afirmat ministrul Finanţelor.
Ministrul Ialomiţianu a precizat, răspunzând unei întrebări, că în cazul în care toate microîntreprinderile eligibile ar opta pentru plata unei taxe de 3% din cifra de afaceri, impactul bugetar ar fi de 100 de milioane de lei în 2011.
O altă modificare adusă Codului fiscal se referă la impozitarea cu 16% a veniturilor nedeclarate a căror natură nu este cunoscută la momentul controlului de către ANAF.
Ministrul Finanţelor a menţionat că în cazul oricărei persoane fizice care a făcut cheltuieli sau deţine elemente de patrimoniu mai mari cu 10%, dar nu mai puţin de 50.000 de lei, decât veniturile declarate, se vor face verificări ale situaţiei fiscale şi dacă se constată că există venituri nedeclarate a căror natură nu este cunoscută, acestea se impozitează cu 16%.
Verificările vor fi făcute pe baza următoarelor metode indirecte, a precizat ministrul Finanţelor:
– Metoda cheltuielilor efective
– Metoda fluxurilor financiare
– Metoda patrimoniului
„Toate persoanele care nu şi-au declarat veniturile, mă refer la persoanele fizice, iar în momentul controlului nu pot demonstra natura acestora, vor fi impozitate cu 16%. Este o decizie curajoasă, solicitată de multă vreme de instituţiile financiare”, a spus ministrul Gheorghe Ialomiţianu, arătând că sistemul care va fi implementat în România funcţionează în mai multe state UE şi în SUA. Ministrul a adăugat că „va fi verificată situaţia fiscală a persoanelor cu venituri foarte mari, exact ca în Statele Unite, unde 1% din persoanele mari asigură 40% din cheltuielile bugetare. Trebuie să introducem aceste metode dacă dorim să avem succes în prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”, a afirmat ministrul Gheorghe Ialomiţianu. „Guvernul a luat astăzi două măsuri importante: pe de o parte, legată de reducerea birocraţiei în administrarea financiară prin introducerea unui sistem simplificat, iar, pe de altă parte, în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”, a declarat ministrul Finanţelor.
* * * * *
Sorin Blejnar, şeful Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a adăugat că reglementările noului act normativ oferă autorităţilor posibilitatea reală de combatere a evaziunii fiscale şi a muncii la negru, o componentă majoră a fenomenului evaziunii, prin instituirea procedurii de verificare a situaţiei fiscale asupra persoanelor fizice în ceea ce priveşte raporturile dintre venituri, pe de o parte, şi cheltuieli şi elemente de patrimoniu, pe de altă parte.
„Cadrul legal este construit astfel încât se pot efectua verificări pentru orice persoană fizică care va avea o diferenţă semnificativă de peste 50.000 lei”, a precizat Sorin Blejnar, adăugând că în cadrul ANAF va fi creat un departament specializat în vederea monitorizării şi verificării situaţiilor fiscale ale persoanelor fizice.
Sorin Blejnar a mai anunţat că, în urma consultărilor cu reprezentanţi ai administraţiilor financiare din alte state, până la finele lunii ianuarie ar putea fi elaborată Hotărârea de Guvern prin care vor fi stabilite criteriile, metodele şi procedurile de verificare financiară a cotribuabililor.
Şeful ANAF a explicat şi motivele care au stat la baza noilor reglementări: „Avem foarte multe firme sărace în România, firme cu datorii şi patroni foarte bogaţi, patroni persoane fizice foarte bogaţi, care în decursul ultimilor ani au omis în mod deliberat să-şi înregistreze veniturile pe societate lucrând la negru, producând evaziune fiscală, sustrăgându-se de la plata impozitelor, iar cu acei bani sustraşi din evaziune fiscală şi-au construit case, şi-au plătit excursii (…) de sute de mii de euro, şi-au cumpărat bijuterii, iahturi, elicoptere sau avioane de lux. Aceşti oameni sunt ţinta noastră, pe aceşti oameni intenţionăm să-i impozităm în perioada următoare”.
Blejnar a mai arătat că Ordonanţa de Urgenţă adoptată astăzi conţine prevederi inspirate din legislaţia fiscală americană, iar Hotărârea de Guvern privind procedurile de verificare va fi elaborată în urma dialogului cu specialişti în domeniu din alte state. „Am stabilit contacte cu marea majoritate a şefilor de Fisc din Europa şi chiar din Israel şi din alte ţări. În 15 ianuarie ne vine IRES pe o misiune de asistenţă tehnică – IRES-ul este, ştim cu toţii, Fiscul american – iar în luna februarie ne vin colegii din Franţa (…). Încercăm să copiem modele reuşite din alte state”
* * * * *
Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea Codului fiscal, adoptată astăzi de Guvern, include, de asemenea, reglementări privind instituirea declaraţiei unice privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, precum şi referitoare la transpunerea unor directive europene în domeniu.
Sursa: www.gov.ro

Lasă un comentariu

Urmărește

Get every new post delivered to your Inbox.